Fra

Lidt om baggrunden for EUs udkast til en ny frølov

6. maj 2013 godkendt EU kommissærerne det officielle udspil til en ny EU frølovgivning. Denne forordning, når den træder i kraft, vil altså være en bindende lov, der skal erstatte de mange direktiver fra 1960'erne og frem. Det er disse direktiver, der har medført den dyre registrering, standardisering og ulovliggørelse af handelsfrø, som er en af hovedårsagerne til tab af så mange sorter indenfor landbrug og havebrug i Europa.

Den nye forordning vil også erstatte forsøget for et par år siden på at etablere en mere lempelige registrering af "bevaringssorter" og "hobbysorter" - der endte i en fiasko. For lidt, for sent, for dyrt, for begrænset.

DG SANCO - Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse - har ført en lang konsultationsproces, der endte i et udbredt håb om et mere fleksibelt system, med mulighed for certificering for det industrialiserede såsæd og en gratis, ikke bureaukratisk registrering af andre sorter.

Men ændringsforslaget i de versioner, der blev udsendt før 6. maj, så ud til at ville medføre endnu større tab af den dyrkede biodiversitet – forringe forbrugernes valgmuligheder – forhindre  udvikling af de nye genetisk variable sorter, som  økologiske landmænd efterlyser - og diskriminere mod små frøfirmaer, i en grad så mange af dem frygtede at måtte lukke.