Rød Dansk Malkerace er en af Danmarks oprindelige husdyrracer. Foto: Stig Benzon

Danmark skal investere mere i genetiske ressourcer

14. oktober 2019, 10:00

Danmark investerer alt for få midler i at beskytte og udvikle vores plante- og dyregenetiske ressourcer. Derfor har Frøsamlerne sammen med Danske Arkegårde, Foreningen Gamle Danske Husdyrracer og Danske Husdyr udarbejdet et indspark til Finansloven.

4,2 mio. kr. om året er det samlede beløb, Staten for tiden bruger til at støtte arbejdet med bevaringsværdige husdyr og kulturplanter. Det vil sige bevaring af racer som den røde malkeko, sortbrogede svin, får, geder m.m. For planternes vedkommende skal Staten sikre bevaring af frø og opretholdelse af en mangfoldig dyrkning og forædling af danske sorter af grøntsager, korn og frugt, som i disse år er helt på vej ud af markedet.
 
Det er vel at mærke dyr og planter, som er truede, og som vi er internationalt forpligtede til at tage vare på i Danmark. De har ikke blot betydning for vores kulturhistorie. Deres forskelligartede og mangesidige genpuljer udgør grundlaget for de kulturplanter og husdyr, vi i dag er afhængige af. Men de er samtidig vores forsikring for at kunne udvikle, avle og forædle landbruget i en fremtid præget af klima- og miljøforandringer.

Det er på tide, at Danmark vågner op og bevilger tilstrækkelige midler til området.

Læs hele dokumentet her.