Frø fra dig til mig

Det er nu du kan indberette frø til Frølisten Forår 2024 

Hvis du har frø, knolde, stiklinger m.v. der skal på Frøsamlernes forårsliste, som udkommer omkring 1/2  2024, så er det nu du skal byde ind! Sidste frist for at udbyde frø er: 31/12 kl 23.59!

Hvilke sorter kommer på frølisten: Frøsamlernes sorter skal være sorter, der er beskrevet rimelig godt, og som vi kan følge, hvor stammer fra. Alle de sorter, der står i vores database, kan altid udbydes. 

Hvilke sorter kommer ikke på frølisten: 
-Frem for alt plantesorter, der almindeligvis findes i handelen. 
-Planter der ikke er beskrevet fyldestgørende.
-Planter som man ikke ved, hvor hvor kommer fra, som er almindelige og let tilgængelige.
-Arter hvor der er risiko for spredning af alvorlige plantesygdomme, hvis de f.eks. er kommet til landet igennem usikre kilder.

Hvis du er i tvivl, om din sort hører hjemme på listen, er du velkommen til at skrive til nielsolafcrossland@gmail.com, og NO vil hjælpe, så godt han kan – eller finde ud af, hvem der kan hjælpe.
Du sætter dine sorter på listen fra din medlemsside (log ind!) - "Min Side" og "Sorter jeg udbyder". Hvis du har udbudt før, kan du nøjes med at krydse af ved alle de sorter, du udbyder igen. Eller du kan vælge sorter fra databasen.

  • Du kan også starte oprettelsen af en sort, du ikke finder i databasen - eller send en mail til kontakt@froesamlerne.dk om den nye sort, du vil udbyde. Så vil vi kontakte dig.
  • Hvis du er ny udbyder, starter du samme sted - men vælger sorter med knappen "Udbyd eksisterende sort". Klik på det grønne plustegn for at udbyde.

Redaktionsgruppen ser frem til at høre fra dig!!