plante af brun ært fra Nakskov

Foreningen Frøsamlerne har afsluttet den indsamling, der løb fra april 2022 til april 2023

Frøsamlerne begyndte i april 2022 en indsamling til fordel for arbejdet med at bevare, udbrede og oplyse om Danmarks plantegenetiske ressourcer. Samtidig var det vores håb at indsamle midler nok til at blive godkendt hos Skattestyrelsen, så foreningen fremover kan 
modtage gavebidrag, der er fradragsberettigede for donoren 
søge om momskompensation 
blive fritaget for at betale boafgift af arv, der doneres til os.

Ved indsamlingen fik vi 4.200 kr., og det er ikke nok til godkendelse hos Skattestyrelsen, som kræver, at vi får mindst 20.000 kr. (100 bidrag à 200 kr.). Til gengæld har de indsamlede midler sat os istand til at sørge for, at Danmark nu har to plantesorter på Bevaringssortslisten. 
 
Det skete i december 2022, hvor Frøsamlerne fik godkendt de første to sorter: ’Lollandske Rosiner’ og ’Brun Ært fra Nakskov’. De to sorter har – foruden en dansk kulturhistorie - en høj dyrkningsværdi og er egnet til markdrift i både mindre og større skala. Og så smager de godt. Markærterne har desuden et højere indhold af næringsstoffer end de fleste andre bælgfrugter (gule ærter, kikærter, linser, brune og hvide bønner). Da disse markærter samtidig er tilpasset vores klima, vil der være flere fordele ved at starte en dansk produktion. Læs mere om dette arbejde her.

De gamle landsorter er for genetisk uensartede til at kunne indgå i den almindelige sortsregistrering, der blandt andet har ensartethed som et krav. I stedet skal de anerkendes som bevaringssorter på Danmarks officielle Bevaringssortsliste. Med de indsamlede gavebidrag blev ærtesorterne sikret optagelse på listen og udgifter til at holde sorterne på listen det første år. Se regnskab over indsamlingen her.
Når de to sorter er optaget på Bevaringssortslisten, giver det både rettigheder og pligter. Alle, der vil dyrke de to sorter kommercielt, skal lade sig registrere hos TystofteFonden. Til gengæld kan de sælge ’Lollandske Rosiner’ og ’Brun Ært fra Nakskov’ som officielle ’Bevaringssorter’ til erhvervspartnere. 

Tak til alle, der har støttet vores indsamling. Med det gode resultat vil vi helt sikkert snart begynde endnu en indsamling … og måske lykkes det næste gang yderligere at blive godkendt hos Skattestyrelsen med de fordele, det vil indebære.