Communitygarden i Dublin

Frøsamlerne deltog i årets Let's Liberate Diversity konference 

Frøsamlerorganisationer fra hele Europa mødtes i den europæiske paraplyorganisation Let’s Liberate Diversity på Trinity College i Dublin 26. til 28. oktober

Af Louise Windfeldt, faglig sekretær i Foreningen Frøsamlerne

Konferencen begyndte med den årlige generalforsamling, hvor de finske frøsamlere, Maatiainen, blev optaget i Let’s Liberate Diversity. 

Dernæst fortalte organisationens forskellige arbejdsgrupper om deres arbejde. Da revisionen af EU’s nye frølovgivning snart går ind i sin afgørende fase, var der fokus på, hvad vi kan gøre her på falderebet for at sikre bevaring af gamle sorter bedst muligt.

Så startede konferencen, hvor vi blandt andet fik status og visioner for arbejdet med den dyrkede biodiversitet fra Irlands landbrugsminister og hørte om, hvordan vært for konferencen: the Irish Seed Savers, arbejder. 

Blandt de oplæg og debatter, vi deltog i, var:

Options for the Realization of Farmers' Rights under the FAO – ITGRFA
Oplæggene handlede om, hvordan man i praksis kan inddrage jordbrugernes rettigheder i arbejdet med plantegenetiske ressourcer. Eksemplet handlede primært om ’the Global South’. Vi bidrog med eksempler fra fx Danmark, hvor vi tidligere har været mere bevidste om, at mange flere end traditionelle bønder arbejder med plantegenetiske ressourcer: (kokke, museer, kommuner, NGOer, lokale foreninger fx). Dette øger mulighederne for at udbrede kendskabet til og brugen af disse ressourcer, og dermed bliver det nemmere både at forbedre jordbrugernes og planternes vilkår. Læs mere om Farmers’ Rights her.   

Culinary Breeding Network: how to build community and execute impactful events 
Her blev der talt om at avle efter god smag ved at bringe kokke og små, lokale producenter sammen. Der igennem kan man afstemme muligheder og ønsker, og det kan resultere i mere smagfulde grøntsager, der kan bruges i fx lokale restauranter.

Diverse approach to diversity: from Market-Driven to Needs-Based and Farmer-Led Breeding
Dette var en work-shop om ”nye landracer”. For at imødekomme udfordringerne med fx. klima blander man store populationer af frø og laver dernæst udvalg i disse. Man arbejder blandt andet med at forædle sorter, der kan gro i en tæt undervækst af jorddækkende planter (grøntgødning), som hæmmer fordampning og dermed gør afgrøden mindre sart over for lange perioder med tørke. Der er spændende og lovende resultater med dette.

Agrobiodiversity for rural regeneration. Case study: supporting the emergence of a social cooperative for Irish-grown textiles. 
Her blev fortalt om forsøg med at få pustet liv i en tekstil-produktion i Irland. Man ville både kombinere naturpleje med uldproduktion og arbejde med farveplanter. 

The role of local authorities in enhancing cultivated biodiversity through food policy 
Workshoppen havde fokus på, hvordan man prøver at øge lokal fødevareproduktion i Irland på forskellige måder. I byen Cork har man opkøbt 28 ha for at begynde at dyrke grøntsager til byen, og man arbejder på at etablere kolonihaver og Community Gardens. Fra 1926 til 1984 kunne alle irere ifølge en national lov få et stykke land af staten, hvor de kunne producere mad til sig selv. Man prøver nu, om den kan genindføres og har blandt andet kortlagt alle statens ubenyttede områder. Den danske kolonihavelov fra 2001 blev brugt som inspiration, og vi bidrog til diskussionen med mere viden om danske kolonihaver. 

Visit to a Community Garden
På konferencens sidste dag besøgte vi en lokal byhave: ‘Mud Island’ i udkanten af Dublin. Her dyrkede man en frugtbar og indbydende have med grøntsager, frugt og blomster i højbede og drivhus oven på nedrevne huse i et udsat byområde. Alt var drevet af frivillige uden nogen egentlig ledelse ”just some very busy people”. Alle kunne komme og være med tre faste dage om ugen uden tilmelding eller medlemskab, og når man havde arbejdet i haven, lavede man et fælles måltid af det, man høstede, og spiste sammen. Desuden var haven et sted, hvor man kunne mødes og være med til fx reparations-café, strikke- og hækleeftermiddage, sprogundervisning for folk med arabisk og spansk som modersmål, og da vi besøgte haven, var der pyntet gyseligt op til Halloween. For resten en tradition, der oprindeligt er irsk!

Se hele programmet for årets konference her

 

Mere samarbejde mellem frøsamlere

Vi talte også med norske Kvann og svenske SESAM om at arbejde tættere sammen i de nordiske frøsamlerorganisationer. I første omgang skal vi prøve at skrive en fælles henvendelse til vores MEP’er i EU, så vi forhåbentlig får flere hensyn til plantegenetiske ressourcer, jordbrugere og små organisationer som vores ind i den nye frølovgivning. Vi talte også om muligheder for at mødes og lære noget af hinanden og fx de Irske frøsamlere og måske udbygge vores fælles aktiviteter. 

Astrid Steffensen fra Frøsamlernes bestyrelse og foreningens faglige sekretær, Louise Windfeldt, deltog.

Let’s Liberate Diversity er en paraplyorganisation, der samler og koordinerer de europæiske frøsamlerorganisationer. På den måde kan vi løbende udveksle viden og erfaringer, så vi i fællesskab kan få diversiteten tilbage i vores fødevaresystemer. Læs mere om Lets Liberate Diversity her