No planet B NOAH

Det er vigtigt at bevare mærkningskravet til GMO

Sporbarhed og mærkning er nøglen til at vide, hvad der er på vores marker og tallerkener

I 2001 vedtog Den Europæiske Union Udsætningsdirektivet, der stiller krav om, at alle GMO-organismer skal testes, risikovurderes og mærkes, før de må komme på markedet i EU. Direktivet blev vedtaget, fordi genetisk modificerede organismer kan have bivirkninger for miljø og sundhed. 

GMO-organismer bliver derfor i dag testet, risikovurderet og mærket ud fra forsigtighedsprincippet, før de kan sælges i EU. Det har indtil nu beskyttet os mod de skadevirkninger, GMO-planter med uhensigtsmæssige egenskaber kan have for naturen og som mad for mennesker. 

Den klassiske GMO og den nye genredigering
Med klassisk GMO kan man ændre generne i en organisme, fx en plante. Man gør det ved at flytte et gen, dvs. et stykke DNA fra fx en bakterie, ind i plantens cellekerne. Hermed er den blevet en genmodificeret organisme, en GMO. Det kan give organismen egenskaber, som kan være nyttige i landbruget. 

For 11 år siden viste en amerikansk og en belgisk forsker, at man kan ”klippe” DNA strengene over og på klippestedet ændre, fjerne eller tilføje noget DNA. Derefter kan cellen selv føje strengene sammen, dvs. reparere skaden igen. Den form for genetisk manipulation kalder man genredigering. 

Genredigering er også GMO
EU-Domstolen har 2 gange slået fast, at genredigering også er GMO, senest i februar 2023. Dermed skal også denne teknik testes, risikovurderes og mærkes ud fra forsigtighedsprincippet. 

Det skyldes, at man – ligesom med den klassiske GMO – ikke kan se, om den genredigerede plante indeholder giftstoffer eller stoffer, som kan fremkalde allergi eller kræft. Man kan heller ikke forudse, om de nye genredigeringsteknikker udgør en risiko for naturen. De nye gener kan fx overføres fra genredigerede landbrugsafgrøder til vilde planter, som derefter vil kunne opføre sig som invasive arter i naturen. 

Risikoen for, at det sker, kan være lille, men konsekvenserne, når det måtte ske, kan være store. 

EU foreslår at ændre på mærkningskravet 
Den 5. juli 2023 fremlagde Europa-Kommissionen et lovforslag om at ændre den gældende GMO-lovgivning, så landbruget og fødevareindustrien i fremtiden vil få lov til at bruge genredigering uden at skulle teste og mærke det. 

Forslaget er fremsat, fordi Europa-Kommissionen efter lang tids pres fra agro- og bioteknologiindustrien har besluttet at betragte de nye GMO-metoder som naturens egne biologiske processer eller som de konventionelle forædlingsmetoder
Kommissionen mener ikke, at vi længere behøver at være forsigtige i forhold til spredningsrisici i naturen, virkninger på biodiversiteten eller vores sundhed. Som forbruger vil du dermed ikke på en vares etiket eller på anden måde kunne se, om den indeholder GMO.  

Gennemføres EU-Kommissionens forslag, vil vi miste den sikkerhed, der ligger i Udsætningsdirektivet med testning, risikovurdering, mærkning og mulighed for sporing i produktionen af GMO-fødevarer - fra jord til bord. GMO-afgrøder kan blive spredt i naturen, og vi vil få GMO-mad på vores tallerkner, uden at vi ved det. Om man vil kalde det farligt at løbe den slags risici for mennesker og natur kan man diskutere. Det vil først tiden vise, hvis ikke man undersøger det, inden planten godkendes til anvendelse i landbruget. 

EU-Kommissionens foreslåede lovændringer er ironisk nok i strid med EU’s eget forsigtighedsprincip. Det er også i strid med forordningen om åbenhed og bæredygtighed, der skal give os alle sikkerhed i madproduktionen og retten til at vide, hvad vi spiser. 

Underskriftindsamling for at bevare mærkningskravet
Miljøbevægelsen NOAH har sammen med Frøsamlerne og organisationerne herunder sat en underskriftindsamling igang for at beholde vores mulighed for at vælge GMO fra.

Landsforeningen Praktisk Økologi
Landsforeningen Grøn Hverdag
Foreningen for Biodynamisk Jordbrug
Corporate Europe Observatory
Frie Bønder Levende Land
Permakultur Danmark
Dansk Vegetarisk Forening
Demeterforbundet i Danmark
Foreningen Netværk for Økologisk Akvakultur

Vi ønsker, at den danske regering og Folketinget skal arbejde for, at der også i fremtiden skal være kontrol, test, risikovurdering og GMO-mærkning på alle GMO-planter og GMO-produkter. Det er afgørende for at garantere gennemsigtighed og sporbarhed af GMO’er, før de kommer på markedet, ud i naturen og ind på tallerkenen.

Skriv under her