Havemælden fra Harres

Havemælden fra Harres

Anne Albrechtsen, født 1884 og smedekone i Harres ved Bredebro, har dyrket denne "spinat" i sin have. Annes datterdatter, også kaldet Anne, har doneret frø af denne sort til Frøsamlerne. Sorten er særdeles frodig med store, saftige blade.

Læs familiens historie om mælden: Harres grøn havemælde.doc