Vi bytter frø for at bevare

Høringssvar angående forslaget til ny forordning om produktion og handel med planteformeringsmateriale

Lovgivning bør støtte bevaring og vedligeholdelse af plantegenetiske ressourcer

Den danske implementering af EU’s frølovgivning har været en tilfredsstillende model for bevaring og vedligeholdelse af plantegenetiske ressourcer (PGR) i Danmark siden 2015. Vi mener, at den kan danne grundlag for bevaring og vedligeholdelse af PGR i hele EU.

I den danske implementering kræves hverken registrering eller SES-test (test for Selvstændighed, Ensartethed og Stabilitet) af planteformeringsmateriale (plant reproduktive material - PRM), så længe formålet er ikke-kommercielt. Et ikke-kommercielt formål defineres som al handel og overdragelse af PRM med et ikke-kommercielt formål for modtageren.

Læs hele høringssvaret her.