Frøsamler Vivi Logan med Læsøløg i blomst

Første smagning af gamle danske skalotteløg

På Plantetopmøde 2022 blev der for første gang smagt på forskellige sorter af gamle danske skalotteløg
2. november 2022, 16:00

To gamle danske sorter af skalotteløg. Foto: Louise Windfeldt

På Plantetopmøde 2022 mødtes kokke med avlere, organisationer og vidensfolk for at snakke og smage sig frem til, hvordan vi får flere planter ind på danskernes middagsborde.

Her deltog Frøsamlerne med en workshop om vores arbejde med at bevare og udbrede gamle sorter med en dansk dyrkningshistorie, og vi talte blandt andet om vores projekt med at bevare og finde flere gamle danske skalotteløg.

For første gang prøvede vi at smage på to forskellige: ’Rød Virksund’ (til venstre på billedet) og ’Læsøløg’ (til højre).

’Rød Virksund’ har vi netop fået med i projektet fra Leif Nørgaard på Frøsamlernes efterårskursus i Virksund, og vi ved derfor ikke, om det er en helt ny sort – eller om den er identisk med et af de 26 skalotteløg, der blev indsamlet i hele Danmark af Gitte Kjeldsen Bjørn fra Årslev Forsøgsstation (nu: Aarhus Universitet) i 2001.

Det er netop projektets mål at blive klogere på dette sammen med Aarhus Universitet, og på længere sigt at få flere til at dyrke og spise mange forskellige slags danske skalotteløg.

Vores første mikroforsøg viste, at der er overraskende stor forskel i smagen. Hvor ’Læsøløg’ er skarp og kraftig, er ’Rød Virksund’ sød og mild. Forhåbentlig har vi allerede næste år ved denne tid løg nok af de mange forskellige sorter til at kunne lave et helt smagsbibliotek til gavn for både kokke og Frøsamlere i hele landet.  

Læs mere om Foreningen Frøsamlernes skalotteløgsprojekt her.