Lets liberate diversity konference 2022

Let's Liberate Diversity konference i Budapest

Den europæiske paraplyorganisation Let’s Liberate Diversity holdt konference i Budapest
7. november 2022, 16:15

Oplæg på Let's Liberate Diversity konference. Foto: Mette Sivertsen

Tre frøsamlere deltog i Let’s Liberate Diversity’s 11. Forum i Budapest. 
Let’s Liberate Diversity er en paraplyorganisation, der samler og koordinerer de europæiske frøsamlerorganisationer. På den måde kan vi løbende udveksle viden og erfaringer, så vi i fællesskab kan få diversiteten tilbage i vores fødevaresystemer. Læs mere om Lets Liberate Diversity her

Konferencen begyndte med et møde, hvor Foreningen Frøsamlerne blev meldt ind i organisationen efter at have fremlagt, hvad vi arbejder med. Dernæst gennemgik og opdaterede vi i fællesskab foreningens vedtægter.

Så startede konferencen, hvor vi blandt andet fik status på EU’s frølovgivning
Advokaten Fulya Batur fortalte om, hvordan det går med den revision af EU's frølovgivning, der er på vej. Fulya deltager blandt andet i lobbyarbejdet med at gøre frølovgivningen bedst mulig for bevaring af gamle sorter – og for agrobiodiversiteten i det hele taget. 

Det vigtige bliver her at få fælles fodfæste i alle lande, så vi kan gøre det muligt at bytte og handle med frø, der ikke er på EU’s officielle sortsliste. Danmark er stadig det land, der har den mest liberale tolkning af EU’s frølovgivning, blandt andet takket være et stort lobbyarbejde fra Foreningen Frøsamlerne op til ændringen i 2015.

Vi har derfor bidraget til Fulyas analyse med denne vurdering af, hvordan det er gået danske frø og udbydere af frø, siden det blev muligt at bytte og sælge uregistrerede frø til private i 2015. 
Et af målene for Let’s Liberate Diversity er at opnå muligheder for uregistrerede frø i hele EU, der ligner dem, vi har i Danmark nu.

Fulya understregede til sidst, at arbejdet med at få ændret frølovgivningen ikke går så hurtigt, som EU i første gang har givet udtryk for. Det er derfor stadig muligt at nå at påvirke processen ved at fortælle politikere og befolkning, hvor vigtigt det er at bevare flest muligt af de gamle sorter og en stor agrobiodiversitet. 
Vores holdninger bakkes op af videnskaben, der lige som vi er bevidste om, at fremtiden har brug for stor diversitet i de planter, vi dyrker.

På konferencen blev vi også orienteret om UNDROP - De Forenede Nationers deklaration om rettigheder for bønder og andre folk, som arbejder i landbrugsområder.

UNDROP bliver brugt til at løfte arbejdet med at sikre plantegenetiske ressourcer i den nye EU-lovgivning om frø. Den omhandler nemlig også bønders rettigheder til deres egne frø og ”sorter” - og vores fødevaresuverænintet. UNDROP blev vedtaget i 2018 efter 25 års forhandlinger og har fået en blandet modtagelse i Europa. 

Der vil yderligere blive afholdt et on-line møde i Danmark om UNDROP og revisionen af EU's frølovgivning den 29. november kl. 15:30 til 17.
Skriv til kontakt@froesamlerne.dk, hvis du vil deltage i seminaret. 

En anden workshop hed: Everything you always wanted to know about the FAO treaty (Den Internationale Traktat om Plantegenetiske Ressourcer for Fødevarer og Landbrug), but were afraid to ask

Hovedtemaet her var en opdatering i anledning af mødet i traktatens Governing Body i september. Der er stort set ikke kommet midler til Den globale fond for plantegenetiske ressourcer (PGR), som er det organ, der skal formidle adgang og overskudsdeling (access and benfit sharing) fra brugen af PGR. Det sætter det globale PGR arbejde i en alvorlig krise. Derfor vil der blive iværksat forskellige fremstød i 2023 for at forbedre situationen.

Gert Poulsen deltog på sidelinjen i forhandlingerne om traktaten i 1990/00erne. I 1997 på mødet i Leipzig blev den første Global Plan of Action vedtaget. Den indeholder en 20-punkts liste til national implementering af traktaten. Problemet er, at denne sammenhæng ikke står i selve traktatens tekst. 

Gert spurgte derfor, om denne sammenhæng er officiel, og det blev bekræftet. Måske er dette forklaringen på, at Danmark endnu ikke fået et nationalt PGR program på linje med de øvrige nordiske- og europæiske lande, der – ligesom Danmark - har ratificeret traktaten. Den manglende ratificering har en lang række ulemper og besværligheder for Frøsamlernes arbejde med plantegenetiske ressourcer.  

Der var også en workshop om arbejdet med No Patents on Seeds

Organisationen NPOS gav en meget professionel status på arbejdet. Der er nu indsamlet mere end 244.000 underskrifter for at få regeringerne i de 38 lande, der er medlemmer af den Europæiske Patent Organisation (blandt andet Danmark), til at lave en ministerkonference om at få stoppet patenter på frø. Vi håber derfor, den bliver en realitet i løbet af det næste år.

Desuden var der inspirerende oplæg om for eksempel participatory breeding, hvor professionelle avlere og havedyrkere går sammen om at udvikle nye sorter, der passer til deres behov – ikke industriens. Et af problemerne for de professionelle avlere er dog at lade planterne stå for at lade frøene modne. De har behov for at rydde jorden og få nye afgrøder sået. Derfor synes de ofte, at det er nemmere at købe deres frø. 

Læs hele programmet for konferencen her

Hvis det internationale arbejde har fanget din interesse, er du meget velkommen til at blive en del af vores frøpolitiske gruppe. Skriv eller ring til vores formand:
Simon von Siebenthal, 
formand@froesamlerne.dk 
Tlf.: 25 30 82 82Mette Sivertsen, Louise Windfeldt og Gert Poulsen til konferencen.
Foto: Annika Michelsson