I foreningens Arbejdsprogram omtaler vi bl.a. vores "MTA", Material Transfer Agreement. Lige som der gøres for de frø, man får tilsendt fra en genbank, præciserer vi her hvad man må gøre, og hvad man skriver under på ikke at gøre, med de frø eller plantematerialer, man får gennem Frøsamlerne. ("Material" er frø og planter, "Transfer" er fra os til en anden.)

Frøsamlernes MTA

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte frøsamlerne på følgende email-adresse: kontakt@froesamlerne.dk

Du finder mere om medlemskab her 

Indmeldelse - Se knappen "BLIV MEDLEM" herover