Vedtægterne

Foreningen blev oprettet efter et forslag i bladet Praktisk Økologi i 1987. Få dage senere fik forslagsstilleren (Lila Towle) et brev fra Statens Frøkontrol, der oplyste at man ifølge EU regulativer om frø ikke måtte sælge eller udportionere frø, der ikke stod i EUs fælleskatalog. Sådanne sorter skal indsendes, afprøves og godkendes hvert år - en alt for dyr proces (flere tusinde kroner)  til f.eks. havefrø, der kun kan sælges i små portioner. Det er en af hovedårsagerne til at en estimeret 75% af de sorter, der blev dyrket i Tyskland før 1950, nu er forsvundet (kilde: Umweltbundesamt, Berlin, 2002).

Vi holdt derfor ingen stiftende generalforsamling, men fik i hast skrevet vedtægter, der kunne drage fordel af de undtagelser, der fandtes i EU lovgivningen for udveksling af frø til brug i forskning. I de første mange år var det er gruppe aktivister, der 'styrede' foreningen - og hapsede alle de frønørder, der kom forbi. Men da vi begyndte at vokse, kunne denne uformelle græsrodsstyring ikke blive ved med at gå.

Foreningens nye vedtægter blev enstemmigt godtaget på Frøsamlernes landsmøde på Samsø 12.-14. september 2008 og godkendt af den gamle styringsgruppe 9. november 2008.  De nye vedtægter trådte i kraft 1. januar 2009. Første ordinære valg til bestyrelsen efter de nye vedtægter fandt sted på generalforsamlingen i Køge, 13. september 2009.

Vedtægterne er ændret på flere punkter på generalforsamlingen 10. september 2016 og igen 9. marts 2019.

Vedtægter 2019 som vedtaget 09.03.2019.pdf

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte frøsamlerne på følgende email-adresse: kontakt@froesamlerne.dk

Du finder mere om medlemskab her 

Indmeldelse - Se knappen "BLIV MEDLEM" herover