Laboratorietekniker Didde på KU med DNA-prøver af Frøsamlerærter

DNA-analyse af Frøsamlernes ærter


2019- ... – en analyse og sammenligning af vores sorter med andre ældre sorter
  • Projektleder: Svend Erik Nielsen, Louise Windfeldt, Gert Poulsen
  • Status: Projektet løber 2019-...
  • Finansiering: Vi betaler ikke for at deltage i DNA-analysen
  • Frøsamlerne medfinansierer: 0 kr.
  • Frøsamlernes udbytte af projektet: Mere viden om vores ærtesorters slægtskab og historie, samarbejde med Københavns Universitet og deres projekter

I foråret 2019 blev Frøsamlerne tilbudt DNA-analyse af nogle af vores ærtesorter, og fredag d. 20. september overdrog Svend Erik Nielsen 40 prøver til DNA-analyse hos Søren Rasmussen på Københavns Universitet. Sammen med gemte frøprøver af gamle handelssorter skal de og flere end 100 andre ærtesorter fra Norden nu til DNA analyse.

Af Frøsamlersorter er 12 af de høje ærter sendt til analyse: Juttas høje ært, Amandas høje ært, Kong Christian Xs hofært, Karls høje ært, Maries høje ært, Lille Holgers kæmpeært, Holgers kæmpeært, Gyrithes høje ært, Grams høje ært, Stevns høje ært, Faster Kirstens høje ært og Videmose ært. Desuden er de tre lollandske gråærtesorter med: Lollandske rosiner, Brunært fra Nakskov og Errindlevært. Disse gamle ærtesorter fra danske privatsamlinger skal både sammenlignes med hinanden og med 25 andre gamle sorter, der var i handelen og er beskrevet i danske og nordiske frøkataloger fra ca. 1850-1950.

Derfor har Simon von Siebenthal og især Svend Erik Nielsen støvet prøver af sorter til sammenligning op i genbanker, på museer og i fugtige kældre på Københavns Universitet gennem sit projekt “De gamle sorter af vore køkkenurter”, der afsluttedes i 2018. Selvom de fleste af disse frø formodentlig er ”døde” og derfor ikke længere kan spire, kan deres DNA stadig give os vigtige oplysninger om deres identitet og slægtskab.

Sidst i juni 2020 blev oprensning af DNA afsluttet og prøverne sendt til Australien, hvor de vil blive analyseret. På billedet ses laborant Didde Hedegaard Sørensen fra Københavns Universitet, der har udført alt det indledende arbejde for os. 

Når analyseresultaterne kommer tilbage, vil Svend Erik Nielsen, Gert Poulsen og Louise Windfeldt udgøre en lille forskningsgruppe, som vil tolke resultaterne.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte frøsamlerne på følgende email-adresse: kontakt@froesamlerne.dk

Du finder mere om medlemskab her 

Indmeldelse - Se knappen "BLIV MEDLEM" herover