Opformering og bevaring af 'Dansk Kæmpe' asparges

Første fase af opformering afsluttet. Langsigtet internt bevaringsprojekt i Frøsamlerne

  • Projektleder: Gert Poulsen
  • Status: Langsigtet bevaring inklusive løbende frøavl.
  • Finansiering: Projektet modtager ikke økonomisk støtte
  • Frøsamlerne medfinansierer: 0 kr.
  • Frøsamlernes udbytte af projektet: Den fine aspargessort bevares og gøres tilgængelig.

’Dansk Kæmpe’ er en gastronomisk berømt asparges, som næsten har været udryddet. Navnet ’Dansk Kæmpe’ har den med al sandsynlighed fået, fordi det var almindeligt at navngive en oprindelig lokal dansk asparges på denne måde i 1800-tallet.

'Dansk kæmpe' asparges forekommer i danske kogebøger og i ældre havebrugslitteratur, hvor den berømmes, men den har ikke været til at opdrive nogen steder – heller ikke i Nordisk Genbank. Gert Poulsen fandt en accession i Vavilov Instituttet, men det lykkedes ham ikke at få frø af den, da han besøgte genbanken i Skt. Petersborg.

Ved et tilfælde faldt han over en artikel i Landbrug FYN, hvor en avler udtalte, at han nu ville ophøre med at dyrke asparges, for det var ikke rentabelt længere. Han og hans familie havde ellers dyrket den samme sort ’Dansk Kæmpe’ i mere end tres år, men nu havde han altså beslutte at pløje marken om. Gert ringede til ham og bad ham vente til efteråret, når frøene var blevet modne, så han kunne plukke dem for at bevare sorten.

I november 2007 samlede Gert frøene og fik en personlig snak med avleren. Det var en stor mark med over 500 planter. Der blev samlet frø fra 57 moderplanter. Kort efter blev frøene doneret til Nordisk Genbank til ex situ bevaring og registreret som: DANSK KÆMPE FJELDSTED NBG20405.

Opformering af en særkønnet art (både han- og hunplanter) som asparges er meget dyrt. Man skal spire frøene og dyrke planterne i planteskole i et år, inden de bliver udplantet i marken, hvor de skal vokse i minimum tre år for at blive kraftige. Samtidig vil det sikre, at alle hunplanterne har nået det fertile stadie, hvor de kan udvikle bær og frø. Konsekvensen har været, at frøene ikke blev opformeret og gjort tilgængelige. Derfor tilbød nogle frøsamlere at multiplicere frøene, så de kunne blive dyrket og Dansk Kæmpe blive bevaret. Det resulterede i, at vi startede projektet.

NordGen spirede frøene i marts 2013, og småplanterne blev fordelt i maj til syv medlemmer af Foreningen Frøsamlerne fordelt rundt i Danmark, som hver fik minimum 50 planter med det formål at have de anbefalede 20 frøproducerende planter i hver population. I 2017 modtog vi de første frø af 73 hunplanter fra fire avlere. Frøene blev tærsket og renset og resulterede i 96 gram frø, svarende til 3000 – 5000 frø, som blev leveret tilbage til NordGen til ex situ bevaring og distribution.

I 2018 fik vi ligeledes frø fra fire dyrkere, som resulterede i 350 gram frø. I 2019 har en af avlerne i frøsamlerne adopteret sorten til bevaring, og den har fået frøsamlernummer FS 0725. Sorten har været på Frøsamlernes frøliste fra 2019.

Dansk Kæmpe er nu ikke længere udryddelsestruet, men vi vil gerne høre, hvis I finder andre avlere af sorten.

 

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte frøsamlerne på følgende email-adresse: kontakt@froesamlerne.dk

Du finder mere om medlemskab her 

Indmeldelse - Se knappen "BLIV MEDLEM" herover