Smagsprøver fra Margrethes Køkkenhave på Kringsminde Museumsgård. Foto: Charlotte Snebæk Poulsen

Smagsprøver fra Margrethes Køkkenhave på Kringsminde Museumsgård
Foto: Charlotte Snebæk Poulsen

"Growing Seed Savers in Museums"  

2021-2022 - et nordisk-baltisk projekt, der skal udveksle viden og gode ideer mellem frøsamlere og museer i Danmark, Estland, Letland og Litauen

  • Projektleder: Louise Windfeldt
  • Status: Projektet løber 2021-2022
  • Finansiering: Projektet er fuldt finansieret af Nordisk Ministerråd (132.000 kr.)
  • Frøsamlerne medfinansierer: 0 kr.
  • Frøsamlernes udbytte af projektet: Udvikling af samarbejde med danske museer, foredrag om planters kulturhistorie i samarbejde med museer, kurser i frøsamling, undervisningsmateriale til frøsamling, internationalt samarbejde.

”Growing Seed Savers in Museums” er en overbygning på projekt ”Growing Seed Savers”, og ligesom dette var det finansieret af Nordisk Ministerråd under ”NordPlus” og udførtes sammen med Letland, Litauen og Estland. Projektet havde fokus på ”teaching the teachers” og skulle styrke samarbejdet mellem frøsamlere og museer.

Som frøsamlere har vi formidlet vores viden om bevaringsværdige planter, deres betydning for vore forfædre og deres liv, deres kultur … og hvad vi i dag kan lære af de ’gamle’ ideer om selvforsyning, frøsamling, høj agrobiodiversitet, immateriel kulturarv, madsuverænitet, mm.

Vores primære målgruppe har været museumsmedarbejdere og frivillige på museer, som kan formidle deres viden videre til publikum. Samtidig har vi som frøsamlere haft glæde af at arbejde i en historisk ramme og lære noget af, hvordan museet arbejder – i haven og i køkkenet. 

Her kan du læse Frøsamlernes nyhed om projektet, da det lige var begyndt

I Danmark har vi samarbejdet med to museer

Frøsamlerforeninger og museer i Baltikum har tilsvarende fået penge til deres museumscases i projektet.

Resultater

Frøsamlerne har haft hovedansvar for at udvikle en model for samarbejde mellem frøsamlerforeninger og museer

Hervé Lognonné har desuden udarbejdet undervisningsmateriale om, hvordan man tager frø af den historiske Amagerhvidkål. 

Amagerhvidkål. Foto: Hervé Lognonné

 

Projektet er nu afsluttet, og resultater fra alle fire lande kan læses på vores fælles hjemmeside: Growing Seed Savers.

Dette arbejde blev udført under Nordplus Adult programmets mål:

  • "To support adult education and learning to meet the challenges of modern citizenship"

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte frøsamlerne på følgende email-adresse: kontakt@froesamlerne.dk

Du finder mere om medlemskab her 

Indmeldelse - Se knappen "BLIV MEDLEM" herover