Gamle danske bælgfrugter

(”Ærte-bønneprojektet”) 2012-2015

Vores første og hidtil største projekt, egentlig 2 projekter: "Genopdagelse af 28 gamle danske bælgfrugter" (2012-2014) og "Undersøgelser og formidling af ernæringsmæssige og kulinariske kvaliteter hos gamle danske bælgfrugter".

  • Projektleder: 1. projekt: Rikke Thomle Andersen  2. projekt: Ane Hoffmeyer
  • Status: Afsluttet.
  • Finansiering: I alt blev der bevilget 940.082 kr. - 648.000 kr. til første projekt og 292.082 kr. til andet projekt. Pengene var en del af tilskudsordningen til demonstrationsprojekter om bevaring og bæredygtig udnyttelse af danske spiseplanter i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og kom dels fra Ministeriet, dels fra Det Europæiske Fælleskab.
  • Frøsamlernes medfinansiering: 0 kr. Kun med medlemmernes frivillige arbejde med dyrkningsforsøg og opformering af sorterne.

Formål:

  • Afprøvning, opformering og beskrivelse af 28 sorter af bønner og ærter – flest landracer eller lokalsorter, som de kaldes, når de kommer f.eks. fra en familie, nogle er gamle handelssorter – samt kulinarisk afprøvning af disse.
  • Opkvalificering af foreningens medlemmer i dyrkning og beskrivelse af planter og smagsindtryk.
  • Formidling af plantegenetiske ressourcer til et bredere publikum gennem dyrkning i flere demonstrationshaver, ”madevents” der introducerede kulinarisk brug af de gamle bælgfrugter samt udgivelse af pjecer og til sidst en bog.

Resultater og Frøsamlernes udbytte af projektet:  Mange medlemmer fik mulighed for at deltage i kurser i dyrkning, sensorik, bestemmelse af ærtesorter gennem standard ”descriptors” samt identificering af frø – fx 37 i det første kursus om dyrkning af ærter og 66 i det første kursus i brug af descriptors på Jyndevad Forsøgsstation. Omkring 100 har dyrket frø af en eller flere af projektets 28 sorter – i private haver, i fælleshaver og i museumshaver.

Flere af deres erfaringer er nedfældet i en statistisk oversigt over planternes høje, tid til modenhed osv., som vi bruger til bedre at beskrive sorterne i brug. Disse erfaringer samt de opskrifter, medlemmer og kokke i projektet har skabt eller fundet i historiske kilder, en nu en del af den viden, vi formidler til læsere på vores hjemmeside.

Projekt 2 blev afsluttet i 2015 med en bog på 130 sider, ”Ærter og bønner: Genopdagelse af 28 gamle danske sorter”. Denne er delt ud til medlemmer og samarbejdspartnere, og er senere solgt på vores markedsstande. Bogen indeholder bl.a. sorternes historier, dyrkningsvejledning, mange opskrifter og ernæringsoplysninger. De mere detaljerede ernæringsanalyser står på vores hjemmeside og bruges i diskussioner om fremtidens proteinkilder i Danmark.

Konklusioner: En af hovedkonklusionerne fra projekterne er, at ærterne fra projektet generelt havde en høj dyrknings- og ernæringsværdi. Nogle er velegnede som havesorter (særligt de høje ærter, der modner over lang tid), mens andre vil kunne dyrkes i større skala. Mange af ærterne havde desuden et højere indhold af næringsstoffer end andre bælgfrugter (gule ærter, kikærter, linser, brune og hvide bønner). Derfor vil der være fordele i at starte en dansk produktion.

Flere andre nationale og internationale forsøg har siden arbejdet med ærterne og vurderet deres egenskaber i forhold til f.eks. storskalaproduktion (GUDP-projektet) og dyrkning under arktiske forhold (Arctic Pea).

 

3 små videoer om ærte/bønne projektet: 

Rundtur i  ærtemarken

Rundtur i ærtemarken

Ærternes blomster og bælge

Ærteplanternes stilke og blade

 

Links:

Resultater af analyser af projektets ærter og bønner

 Tabel over de enkelte sorters næringsindhold

 Kursus om dyrkning af ærter med ærteforædler Jens Christian Knudsen

Projektet har udgivet bogen Ærter og Bønner: Genopdagelse af 28 gamle danske sorter.  Kan downloades Her

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte frøsamlerne på følgende email-adresse: kontakt@froesamlerne.dk

Du finder mere om medlemskab her 

Indmeldelse - Se knappen "BLIV MEDLEM" herover