Hvidkål til frøavl plantes. Foto: Hervé Lognonné

Hvidkål til frøavl plantes.
Alle fotos på siden: Hervé Lognonné

For English: see below

Amager Hvidkål
- udvælgelse, overvintring og frøavl

Af Hervé Lognonné, Mit Havelaboratorium 

Det skete som så meget andet ved et tilfælde. På foreningen Regenerativt Jordbrugs seminar i 2019 holdt Simon von Siebenthal, formand for Frøsamlerne, et kort oplæg om foreningens arbejde.

Han nævnte blandt andet ønsket om at kunne tilbyde kvalitetsfrø af den gamle ’Amagerhvidkål’ i Frøsamlerne. På min lille forsøgsmark hjemme i Svendborg havde jeg et ledigt stykke jord på 50 m2, som ville egne sig perfekt til hvidkålsdyrkning. Min nabo, som ejer jorden, fortalte mig at hans far havde dyrket kål professionelt på denne mark for cirka 50 år siden. 

Frøavl af fremmedbestøvende plantearter, hvortil hvidkål hører, er særligt svære at opformere, både fordi de nemt bestøves af andre slags kål, og fordi de ikke kan tåle at blive bestøvet af for få planter af deres egen slags, hvis de skal give gode frø. I mellemtiden var jeg kommet i konkakt med et andet medlem af Frøsamlerne, Svend Erik Nielsen, der også står bag hjemmesiden ”De gamle sorter”. Han indvilgede i at være min ”hotline”, hvis jeg fik problemer. Jeg havde nemlig aldrig dyrket hvidkål før.

I foråret 2020 modtog jeg 2 poser frø af Amagerhvidkål ’Kurzstrunkig’ (Lav Amager), som Frøsamlerne havde bestilt til mig gennem kerneliv.dk, der blandt andet får kålfrø fra det lille frøfirma Legutko i Polen. Kålprojektet var i gang. 

Læs hele Hervés artikel om at udvælge, overvintre og tage frø af Amagerhvidkål fra Frøsamlernyt #3 her.

Hervé har også udarbejdet en video, der forklarer processen. Se den her.

Amager White Cabbage
- selection, overwintering, and seed saving

By Hervé LognonnéMit Havelaboratorium 

As many other things in life this happened by chance. At the Danish NGO Regenerative Agriculture's seminar i 2019 Simon von Siebenthal, chair of the Danish Seed Savers, shortly introduced the work of the Danish Seed Savers.

One of the things he mentioned was that the Danish Seed Savers wanted to be able to offer high quality seeds from the old variety Amager Cabbage to their members.

I had a small piece of land suited for the purpose, so in spring 2020 I received two seed bags of Amagerhvidkål ’Kurzstrunkig’ (Lav Amager) from a small Polish seed company: Legutko. Project selection, overwintering and seed saving had started. 

See the video about the project here.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte frøsamlerne på følgende email-adresse: kontakt@froesamlerne.dk

Du finder mere om medlemskab her 

Indmeldelse - Se knappen "BLIV MEDLEM" herover