Gert Poulsen registrerer blomstrende Læsøløg i Vivi Logans have

Gert Poulsen registrerer blomstrende Læsøløg i Vivi Logans have. Foto: Louise Windfeldt

PROJEKTFORLØB
I 2022 etableres de eksisterende 28 sorter af skalotteløg i den danske klonsamling på Aarhus Universitet (AU). Da morfologiske beskrivelser, NGB-numre og løg har været væk fra hinanden i nogle år, er første opgave at sammenholde, om de sorter, der er bevaret på AU, er de samme som dem, Gitte Kjeldsen Bjørn i sin tid beskrev.

I 2022 gennemfører Foreningen Frøsamlerne desuden interviews med nuværende og tidligere dyrkeres familier for at indsamle billedmateriale og viden, der kan belyse de 25 gamle sorters historie. På denne måde udbygger vi vores morfologiske data med kulturhistorisk viden om de danske sorter af skalotteløg, og forhåbentlig lykkes det også at udvide samlingen. Denne viden kobles med et litteraturstudie af skalotteløgets historie, der også udføres af Frøsamlerne til brug for vidensformidlingen.

I 2022 gennemfører vi samtidig en mere bred inventering i stil med Gitte Kjeldsen Bjørns oprindelige indsamling og de ‘opråb’, man har lavet i POM i Sverige: gennem dagspresse, sociale medier mm. Denne vil forhåbentlig bringe flere gamle sorter og kulturhistorisk viden frem om dem. Der gennemføres efterfølgende interviews med dem, der donerer løg til projektet. 
Aarhus Universitet lægger løbende morfologiske beskrivelser, historie og billeder af eksisterende såvel som nyindsamlede skalotteløg ind i GenBiS.

I 2023 etablerer Aarhus Universitet de skalotteløg i klonsamlingen, der er fremkommet gennem inventeringen i 2022 og beskriver dem morfologisk i samarbejde med Frøsamlerne.

I 2024 foretager vi i fællesskab en vurdering af nye metoder i forhold til, hvordan sundt og genetisk veldefineret materiale af skalotteløgene bedst bliver bevaret i form af primær bevaring, duplikat bevaring, sikkerhedsbevaring, meristem- /cryobevaring, og eventuel frøsætning. 
Herved bevares klonsamlingen på Aarhus Universitet, og løgene vil samtidig indgå i Frøsamlernes adoptionsprogram ved at blive tilbudt til foreningens medlemmer som on farm bevaring i vores haver.

I 2025 afsluttes projektet med, at vi skriver en videnskabelig artikel i fællesskab. Frøsamlerne vil desuden skrive artikler til vores hjemmeside, magasin, sociale medier mm. 

 

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte frøsamlerne på følgende email-adresse: kontakt@froesamlerne.dk

Du finder mere om medlemskab her 

Indmeldelse - Se knappen "BLIV MEDLEM" herover