Gert Poulsen registrerer blomstrende Læsøløg i Vivi Logans have

Gert Poulsen registrerer blomstrende Læsøløg i Vivi Logans have. Foto: Louise Windfeldt

Gert Poulsen

Emeritus. Cand. Hort. Ph.d. Tidligere beskæftigelse på KVL/KU, DK jordbrugsforskning AU, Nordisk Genbank og NordGen. Foreningen Frøsamlerne.

Områder: Planteforædling, Bioteknologi, Bevaring og udnyttelse af Plantegenetiske ressourcer. Specifikt: Karakteriseret accessioner i NordGen, EU-projekter for Løg, Gulerødder og Kål Sektionsleder for Grønsager i NGB. Tidligere medlem af ECPGR Allium Working Group.

Forfatter til Jordbrugets plantegenetiske ressourcer i Danmark. Status og bevaring 2007. I redaktionen for Leksikon over gamle danske grøntsagssorter.

Louise Windfeldt

Cand. Hort. Ph.d. og fagjournalist. Ansat som faglig sekretær i Foreningen Frøsamlerne og tilknyttet Københavns Universitet som gæsteforsker. Tidligere bl.a. demonstration af gamle danske sorter af korn, grøntsager, æbler og bær på Nationalmuseet.

Områder: Bevaring og udnyttelse af plantegenetiske ressourcer, herunder udstilling, inddragelse af og formidling til befolkningen. Projektledelse, fundraising og faglig formidling inkl. interviews (bl.a. opbygning og hovedforfatter til Webleksikon for danske, norske og svenske kulturplanter inkl. fundraising (Fødevaremin. pulje til bevaring og bæredygtig udnyttelse af plantegenetiske ressourcer, Nordisk Ministerråd). Udvidelse med Norge og Sverige, opbygning af database og web. Nordiske formidlingsaktiviteter.). Undervisning i faglig formidling og botanik.

Faglig sekretær i Foreningen Frøsamlerne: Udarbejdelse af rapporter og kommunikation af arbejdet med plantebevaring. Projektleder: “Fra Frø til Fad”. Projektleder: Strategi for bevaring af dyre- og plantegenetiske ressourcer. Projektleder: ”Growing Seed Savers” og “Growing Seed Savers in Museums” (NordPlus), der opbygger netværk af frøsamlerorganisationer i Baltikum. Frøpolitisk arbejde nationalt og internationalt. Redaktør for Leksikon over gamle danske grøntsagssorter.


 

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte frøsamlerne på følgende email-adresse: kontakt@froesamlerne.dk

Du finder mere om medlemskab her 

Indmeldelse - Se knappen "BLIV MEDLEM" herover